Sample Image
A zgnilizna jej ludzkiej duszy — jeżeli wolno w niej duszę ludzką przypuścić — nie kończy się na niej samej, ogarnia i utrwala się we wszystkich, którzy pomagali jej w tym
czynie, którzy patrzyli nań, wiedzieli o nim, aprobowali go i głosić będą jako szczyt dążeń życiowych...
Choroba nie ogranicza się do miejsca usadowienia wrzodu, wchodzi ona w krew, przenika cały organizm i szerzy się na inne — ponieważ na jady moralne nie rozciągnięto lekarskiej
opieki, pozwalając je rozpowszechniać swobodnie prostytucyi wolno praktykującej.
... Sądzisz, że przesadzam? nieprawdaż?...
Przesadą wydaje się nam wszystko, co sięga po za promień naszych powszednich spostrzeżeń i refleksyj.
... Nie potępiam ich jednak bezwzględnie.
Czyż one temu winne, że są takiemi? Urobiły je wieki, myśmy je pchnęli na tę drogę i nie pozwalamy z niej zejść. Cóż dziwnego, że ulegając przemocy, poszły nią.
Większość ludzi — jak kula- leci w kierunku pierwszego impulsu.
... Tak jest. uderzmy się w piersi.
W krwiożerczej walce samolubstw o pieniądz, tę cywilizacyjną formę żeru, — zaprzągłszy się fanatycznie w psi kult złota, my, my sami zdeprawowaliśmy kobietę, wyzuwszy ją.
z wszystkiego, ażeby za cenę udzielanych łask zmusić niewolnicę do oddania się temu, który ją kupił, a nie temu, dla którego sama czuje skłonność.
Niewolnica zemściła się stokrotnie na władcy.
Z chwilą kiedy jej powiedziano: miłość lub śmierć — oddała się cała silniejszej z obu żądzy życia i poczęła zapewniać je sobie kłamstwem, haraczem obłudnych sprzedajnych
pieszczot, ponieważ ją do nich zmuszono, ponieważ nie dano jej swobody wyboru ale kazano kochać tego, co na nią rzucić raczy sułtańską chustkę swej żądzy.
Tak, jeśli ogromna ilość kobiet jest złą — my sami je takiemi uczyniliśmy, Hurysa i kokota jest dziełem mężczyzny, dziełem pięści, za pomocą której urządzamy życie i
rozwiązujemy subtelne zagadki.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>