Sample Image
Nie doświadczywszy trosk, nie wzleciawszy nigdy samodzielnie myślą ponad prozę materyalnych wygód, tył i uśmiechał się z zawsze tymsamym humorem sytego głupca, który aprobuje
wszystko na ślepo, obawiając się tylko trzech rzeczy: socyalistów, krachu i wojny — ale w którym widok policyanta z służbowym półksiężycem i wojska, wracającego z musztry,
rozprasza te obawy zupełnie.
Pierwszy to raz od lat ośmnastu choroba i śmierć Władzi obarczyła go trocha silniejszych wzruszeń, nie zaprzątając bynajmniej jego serca, które pod pokładami tłuszczu jedynie
dla niego biło — burząc jedynie na kilka tygodni ukochaną monotonię regularnego trybu życia, godzin snu, jadła, spacerów i kąpieli.
Skoro jednak z mieszkania wywietrzał zapach lekarstw i katafalku, i zatarł się ubytek jednej osoby, Fabian uczuł się niebawem szczęśliwym jak dawniej, nawet szczęśliwszym.
Bądź co bądź kobieta ta, niekochana wcale, bo czyliż on był zdolnym kogoś kochać ? — sprzykrzyła mu się porządnie.
Nie uznając nigdy w nienasyceniu swego samolubstwa pożytków, jakie z niej miał, uważał zawsze skrycie za ciężar tę wierną niewolnicę, którą za tysiące jej psich usług i
drobnych poświęceń konkubiny, daremnie wzdychającej do ślubu, trzeba jednak było ubierać, karmić i traktować przynajmniej jak żonę.
nie zrobiwszy jej nią oficyalnie dla tem większej nad nią przewagi. Z jej śmiercią dozna!
uczucia, jak gdyby nie tracił, lecz zyskiwał; jakby odbierał jakieś zabierane sobie dobro, część swego domu, ogródka i spiżarni, kawał swego czasu i swej wolności, zagarniane
dotąd przez drugą, nieodstępną osobę; jakby już odtąd niczem nie potrzebował się dzielić, z nikim liczyć, jak gdyby wszystko swoję miał na przyszłość posiadać, wszystkiego
używać sam jeden! bez podziału!... Co za szczęście !!
Lecz przed miesiącem zaszedł fakt niespodziany.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>